Мисија и визија наше школе

Видимо нашу школу као модерну организацију која подстиче развој овог краја, васпитава и образује нове генерације и представља стуб опстанка и останка на овим просторима.

Scroll to Top