Распоред писаних провера у другом полугодишту 2023/24.

Разредна настава
I 1 Зорица Стевановић
I 2 Слађана Божиловић
I, IV 3 Србољуб Стевановић
I, II, III, IV 6 Зоран Милосављевић
I, II, III, IV 8 Славица Савић
I, II 10 Славица Петковић
II 1 Слађана Марјановић
II 2 Слађана Митровић
II, III 3 Слађана Николић
II, III, IV 7 Сузана Панић
III 1 Мирјана Јовановић
III 2 Радица Стојадиновић
III 4 Славољуб Радивојевић
III 5 Александар Милошевић
III, IV 10 Саша Петровић
IV 1 Јасмина Петровић
IV 2 Сузана Митровић-Гајић
IV 9 Бојан Јовановић
Предметна настава
V 1  Ружица Павловић
V 2  Бојан Панић
V 3  Наташа Миловановић
V 4  Наташа Николић
VI 1  Виолета Гашић
VI 2  Владимир Панић
VI 3  Ана Радојковић
VI 4  Јелена Здравковић-Вељковић
VII 1  Бранкица Вукићевић
VII 2  Драган Цветковић
VII 3  Бобан Гајић
VII 4  Наташа Гогић
VIII 1  Вања Здравковић
VIII 2  Љубодраг Илић
VIII 3  Мирјана Панић
Scroll to Top