Image by pikisuperstar on Freepik

Разредна настава

Слађана Божиловић
Лела Јанковић
Данијела Јевтић
Бојан Јовановић
Мирјана Јовановић
Слађана Марјановић
Зоран Милосављевић
Александар Милошевић
Слађана Митровић
Сузана Митровић-Гајић
Слађана Николић
Сузана Панић
Славица Петковић
Јасмина Петровић
Саша Петровић
Славољуб Радивојевић
Славица Савић
Јелена Стаменковић
Зорица Стевановић
Србољуб Стевановић
Радица Стојадиновић

Предметна настава

Наташа Миловановићнаставник руског језика
Бобан Гајићнаставник српског језика и књижевности
Вања Здравковићнаставник српског језика и књижевности
Наташа Николићнаставник српског језика и књижевности
Ружица Павловићнаставник српског језика и књижевности
Сунчица Агатоновићнаставник физике
Бојан Ђорђевићнаставник физике
Далибор Игњатовићнаставник физичког и здравственог васпитања
Љубодраг Илићнаставник физичког и здравственог васпитања
Драган Цветковићнаставник физичког и здравственог васпитања
Мирјана Панићнаставник француског језика
Валентина Недељковићнаставник хемије
Небојша Милетићнаставник географије
Јасмина Ђорђевићвероучитељ
Андрија Живковићвероучитељ
Никола Ракићвероучитељ
Виолета Гашићнаставник биологије
Јелена Цветковићнаставник биологије
Наташа Гогићнаставник географије
Бранкица Вукићевићнаставник географије и грађанског васпитања
Ивана Војводићнаставник енглеског језика
Јелена Здравковић-Вељковићнаставник енглеског језика
Ана Крстићнаставник енглеског језика
Марија Лукићнаставник енглеског језика
Љиљана Дељаниннаставник информатике, технике и технологије
Немања Ђорђевићнаставник информатике, технике и технологије
Бојан Зоњићнаставник информатике, технике и технологије
Иван Милошевићнаставник информатике, технике и технологије
Милан Милошевићнаставник историје
Бојан Панићнаставник историје
Снежана Љушићнаставник ликовне културе
Иван Диздаревићнаставник математике
Владимир Панићнаставник математике
Ана Радојковићнаставник математике
Никола Агатоновићнаставник математике
Марјан Николићнаставник музичке културе

Scroll to Top