Јелена Живојиновић, секретар Школе

Снежана Степановић, шеф рачуноводства

Светлана Панић, административни радник