Запослени

Стручни сарадници

Стручне послове на унапређивању васпитно-образовног рада у предшколској установи обављају педагог и психолог.

Наставници

„За сто година неће бити важно какав сам аутомобил возио, у каквој сам кући живео, колико сам новца имао у банци. Али свет је можда боље место јер сам променио живот детета.“- Форест Витчрафт

Помоћници директора

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе.

Директор

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

Scroll to Top