Ово је категорија за документа

Распоред писаних провера у првом полугодишту 2021/22.

I- IV 3 - Распоред писаних провера I 2 - Распоред писаних провера I 1 - Распоред писаних провера VIII 4 - Распоред писаних провера VIII 3 - Распоред писаних…

Continue ReadingРаспоред писаних провера у првом полугодишту 2021/22.

Закони и правилници

Закон о основном образовању и васпитању Закон о основама система образовања и васпитања Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Tабеларни преглед календара васпитно-образовног…

Continue ReadingЗакони и правилници

Летопис школе

Летопис ОШ Велизар Станковић Корчагин за 2018/19.  Летопис ОШ Велизар Станковић Корчагин за 2019/20.  Летопис ОШ Велизар Станковић Корчагин за 2020/2021. Летопис ОШ Велизар Станковић Корчагин за 2021/2022.  

Continue ReadingЛетопис школе