Ове године Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је 24.фебруара  под називом „Дан розих мајица“.

Поводом тога, у нашој школи су организоване бројне радионице и предавања на часовима одељенског старешине и грађанског васпитања.

Свим ученицима је прочитана „Прича о Дану розих мајица“, а нижи разреди су се радо одазвали позиву и на тај дан, у знак подршке, обукли розе мајице или дуксеве.

Кроз радионице је промовисана превенција и заштита деце и ученика од насиља и дискриминације уз указивање на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.

Током радионица и предавања, ученици су имали прилику да се изразе кроз ликовни рад или писаним порукама. Реализација је била веома успешна  и богата креативним радовима ученика који су веома активно слушали и учествовали у свим активностима.

 

Аутор текста – координатор Тима за заштиту ученика  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Лела Јанковић