Јавне набавке - Документа 2019/2020. година​

     » ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредности добра огревног дрвета
     » Обавештење о закљученом уговору – јавна набавка лож угља 
     » Поступак јавне набавке мале вредности – јавна набавка добра – огревног дрвета за грејну сезону 2020/21. – Партија 3     
     » Позив за подношење понуде – дрва за 2020. годину.
     » Набавка добара-Угља и огревног дрвета за грејну сезону 2020/2021. годину, по партијама, Партија 1- Висококалорични угаљ      
    
» Набавка добра-нискокалоричног угља за грејну сезону 2020/2021. годину, Партија 2- Нискокалорични угаљ 
     » Превоз запослених – обавештење о закљученом уговору
     » Обавештење о закљученом уговору – превоз ученика
     » Одлука – лож уље
     » Одлука о обустави дрва
     » Одлука о додели уговора за угаљ
     » Одлика о додели уговора за струју
     » Одлика о превозу ученика   
     » Одлика о превозу запослених    
     » Пoзив за подношење понуде – лож уље – гасно уље

     » Конкурсна документација – јавна набавка – лож уље
     »
Јавна набавка добара – угља и огревног дрвета за грејну сезону 2020/2021. по партијама

     » Позив за подношење понуде –  угаљ и дрва 2020
     » Јавна набавка електричне енергије број 1Д/2020
     » Позив за подношење понуде – Струја 2020. година
     » Јавна набавка услуге превоз ученика број 2/2020
     » Јавна набавка мале вредности, број 1У/2020
     » Позив за подношење понуде – Превоз ученика 2020. година   
     » Позив за подношење понуде – Превоз запослених 2020