Слободна активност: Ликовна активност

У сусрет пролећу, ученици су цртали свој омиљени цвет и израдили видео изложбу под називом ,,Весела ливада”.