Слађана Марјановић, учитељица, одељенски старешина I 1

 

 

Слађана Митровић, учитељица, одељенски старешина I 2

 

 

Слађана Николић, учитељица, одељенски старешина I, II 3

 

Зоран Милосављевић, учитељ одељенски старешина I, III 7

 

Лела Јанковић, учитељица, одељенски старешина I, IV 8

 

 

Славица Савић, учитељица, одељенски старешина I, II, III 9

 

Славица Петковић, учитељица, одељенски старешина I, IV 12

 

Мирјана Јовановић, учитељица, одељенски старешина II 1

 

 

Радица Стојадиновић, учитељица, одељенски старешина II 2

 

Славољуб Радивојевић, учитељ, одељенски старешина II 4

 

Јелена Стаменковић, учитељица, одељенски старешина II, IV 5

 

Александар Милошевић, учитељ, одељенски старешина II, IV 7

 

Сузана Панић, учитељица, одељенски старешина II, III 8

 

 

Данијела Јевтић, учитељица, одељенски старешина II 11

 

Саша Петровић, учитељ, одељенски старешина II, III 12

 

 

Јасмина Петровић, учитељица, одељенски старешина III 1

 

 

Сузана Митровић-Гајић, учитељица, одељенски старешина III 2

 

 

Србољуб Стевановић, учитељ , одељенски старешина III, IV 3

 

 

Слађана Божиловић, учитељица, одељенски старешина III, IV 10

 

 

Зорица Стевановић, учитељица, одељенски старешина IV 1

 

 

Бојан Јовановић, учитељ, одељенски старешина IV

 

Ана Јовановић, наставник у продуженом боравку

 

 

 

Ружица Павловић, наставник српског језика, одељенски старешина VIII 2

 

Вања Здравковић, наставник српског језика

 

 

Наташа Николић, наставник српског језика, одељенски старешина VIII 4

 

 

Бобан Гајић, наставник српског језика, одељенски старешина VI 3

 

 

Виолета Гашић, наставник биологије, одељенски старешина V 1

 

 

Јелена Цветковић, наставник биологије

 

 

Јасмина Ђорђевић, вероучитељ

 

 

Никола Ракић, вероучитељ

 

 

Бранкица Вукићевић, наставник географије и грађанског васпитања

 

 

Александра Арсовић,наставник географије и грађанског васпитања

 

 

Наташа Гогић,наставник географије, одељенски старешина VI 4

 

 

Небојша Милетић, наставник географије

 

 

Ивана Војводић, наставник енглеског језика

 

 

Ана Крстић,, наставник енглеског језика

 

 

Јелена Здравковић-Вељковић, наставник енглеског језика, одељенски старешина V 4

 

Марија Лукић,, наставник енглеског језика, одељенски старешина VII1

 

 

Лидија Арсић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства, одељенски старешина VI1

 

 

Љиљана Дељанин, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства

 

 

Иван Милошевић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства

 

 

Бојан Зоњић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства

 

 

Бојан Панић, наставник историје, одељенски старешина VIII 1

 

 

Милан Милошевић, наставник историје

 

 

Снежана Љушић, наставник ликовне културе

 

Марјан Николић, наставник музичке културе

 

 

Ана Радојковић, наставник математике

 

Никола Агатоновић, наставник математике, одељенски старешина V 3

 

 

Владимир Панић, наставник математике, одељенски старешина V 2

 

 

Иван Диздаревић, , наставник математике

 

Наташа Миловановић, наставник руског језика, одељенски старешина VIII 3

 

Сунчица Агатоновић, наставник физике

 

 

Бојан Ђорђевић, наставник физике

 

 

Мирјана Панић, наставник француског језика, одељенски старешина VII 3

 

 

Драган Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања, одељенски старешина VI 2

 

 

Далибор Игњатовић, наставник физичког и здравственог васпитања

 

 

Љубодраг Илић, , наставник физичког и здравственог васпитања, одељенски старешина VII 2

 

Валентина Недељковић, наставник хемије и помоћник директора