Александар Стојановић

Велики Шиљеговац

Весна Рајковић

Велики Шиљеговац

Весна Станојловић

Гревци

Виолета Радојевић

Ђунис

Данијела Костић

Зубовац

Дејан Лазић

Велики Шиљеговац

Драган Милошевић

Велики Шиљеговац

Драгослава Илић

Велики Шиљеговац

Душица Илић

Каоник

Иван Илић

Каоник

Јелена Радовић

Велики Шиљеговац

Милица Вељковић

Велики Шиљеговац

Милош Костић

Ђунис

Мирјана Митић

Рибаре

Обрад Басаиловић

Рибаре

Силвана Ђорђевић

Бољевац

Славица Милојевић

Беласица

Слађана Радојковић

Каоник

Слободан Николић

Сушица

Снежана Панић

Велики Шиљеговац