Почела је реализација пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“

Деветнаестог септембра су наше издвојено одељење у Каонику посетили представници МУП-а и у оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“ одржали радионице на тему „Безбедност деце у саобраћају”.

Пројекат има за циљ подизање свести код ученика основних школа о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање знања и вештина о безбедном учешћу у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама. Осим тога, реализација пројекта ће допринети и јачању улоге Тимова за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи.

У току првог и другог полугодишта школске 2023/2024. године у свим одељењима нижих разреда , планирано је спровођење једне радионице, у трајању од 45 минута, на теме “Безбедност деце у саобраћају” и “Безбедност деце у ванредним ситуацијама”. За ученике старијих разреда биће реализована по једна радионица, у трајању од 90 минута, на тему „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“.

Scroll to Top