Image by pikisuperstar on Freepik

Разредна настава

Слађана Божиловић
Радица Стојадиновић
Данијела Јевтић
Бојан Јовановић
Мирјана Јовановић
Слађана Марјановић
Зоран Милосављевић
Александар Милошевић
Слађана Митровић
Сузана Митровић-Гајић
Слађана Николић
Сузана Панић
Славица Петковић
Јасмина Петровић
Саша Петровић
Славољуб Радивојевић
Славица Савић
Србољуб Стевановић
Зорица Стевановић

Предметна настава

Наташа Миловановићнаставник руског језика
Бобан Гајићнаставник српског језика и књижевности
Вања Здравковићнаставник српског језика и књижевности
Наташа Николићнаставник српског језика и књижевности
Ружица Павловићнаставник српског језика и књижевности
Сунчица Агатоновићнаставник физике
Бојан Ђорђевићнаставник физике
Далибор Игњатовићнаставник физичког и здравственог васпитања
Љубодраг Илићнаставник физичког и здравственог васпитања
Драган Цветковићнаставник физичког и здравственог васпитања
Мирјана Панићнаставник француског језика
Валентина Недељковићнаставник хемије
Небојша Милетићнаставник географије
Јасмина Ђорђевићвероучитељ
Андрија Живковићвероучитељ
Никола Ракићвероучитељ
Виолета Гашићнаставник биологије
Јелена Цветковићнаставник биологије
Наташа Гогићнаставник географије
Бранкица Вукићевићнаставник географије и грађанског васпитања
Ивана Војводићнаставник енглеског језика
Јелена Здравковић-Вељковићнаставник енглеског језика
Ана Крстићнаставник енглеског језика
Марија Лукићнаставник енглеског језика
Љиљана Дељаниннаставник информатике, технике и технологије
Немања Ђорђевићнаставник информатике, технике и технологије
Бојан Зоњићнаставник информатике, технике и технологије
Иван Милошевићнаставник информатике, технике и технологије
Милан Милошевићнаставник историје
Бојан Панићнаставник историје
Снежана Љушићнаставник ликовне културе
Иван Диздаревићнаставник математике
Владимир Панићнаставник математике
Ана Радојковићнаставник математике
Никола Агатоновићнаставник математике
Марјан Николићнаставник музичке културе

Scroll to Top