Помоћно – техничко особље

домар
Иван Илић
Обрад Басаиловић
Слађана Радојковић
Дејан Лазић
спремачица
Јелена Радовић
Слободан Николић
Драган Милошевић
Силвана Ђорђевић
Драгослава Илић
Мирјана Митић
Александар Стојановић
Обрад Басаиловић
Душица Илић
Слађана Радојковић
Славица Милојевић
Весна Станојловић
Виолета Радојевић
Милош Костић
Властимир Јовић
Данијела Костић
Весна Рајковић
кувар/сервирка
Славица Попара
Scroll to Top