Запослени

Наставници

„За сто година неће бити важно какав сам аутомобил возио, у каквој сам кући живео, колико сам новца имао у банци. Али свет је можда боље место јер сам променио живот детета.“- Форест Витчрафт

Наставници Read More »

Помоћници директора

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом установе.

Помоћници директора Read More »

Scroll to Top